Menu Sluiten

Belang van gebed

Vanaf het begin van de schepping tot nu is God op zoek naar de mens. De hele Bijbel is daarvan doortrokken. Als Adam en Eva de fout in gaan in het paradijs roept God: “Waar ben je?” (Genesis 3: 9). God verlangt naar een relatie met mensen. Hij biedt steeds mogelijkheden om de relatie te herstellen en aan te halen als mensen bij God vandaan drijven doordat ze hun eigen weg gaan. God gaat zo ver in Zijn liefde voor de mensen dat Hij Jezus, Zijn Zoon, naar de aarde laat gaan. Tijdens Zijn dagen op aarde maakt Jezus de gebrokenheid, zonde en pijn van mensen intens mee. Door Zijn kruisdood biedt Hij de mogelijkheid om de relatie met God te herstellen door geloof in Hem. Zijn dood is het offer voor de zonden.

Jezus’ boodschap is die van ommekeer: “Laat je oude leven achter je en begin een nieuw leven, een eeuwig leven.” Bij dat nieuwe leven hoort het kennen van Hem. ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt’ (Johannes 17: 3).

Bij een relatie hoort communicatie en communicatie met God en Jezus heet bidden. Bidden drukt afhankelijkheid naar God uit. Jezus zegt dat Hij zonder Zijn Vader niets kan doen (Johannes 5: 30a) en Hij zegt dat je als mens niets kunt doen zonder Hem (Johannes 15: 4). Het gaat hier om de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Als mens kunnen wij geestelijk niets tot stand brengen dan door Jezus.

Jezus doet zijn oproepen tot gebed samen met grote beloftes. ‘En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen’ (Johannes 14: 13 en 14).

We verlangen naar een geestelijke opleving in onszelf, in de kerken en in Apeldoorn en omgeving. We bidden omdat dit iets is wat we niet zelf kunnen bewerken, maar wat de Geest van God wel kan bewerken. Bid jij mee?