“Zou U ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt?” (Psalm 85:5)

Deze Psalm verwoord een van onze grootste verlangens. Dat de Kerk in Apeldoorn werkelijk mag Leven en gepassioneerd mag zijn over de Heer die ons heeft gered! We willen zien dat Apeldoorn een stad is waar de Naam van de Heer Jezus wordt verhoogd. Laten we als Kerk in Apeldoorn op de bres gaan staan voor de stad waar God ons heeft aangesteld (Jes. 62:6).

Met mensen uit veel verschillende gemeenten bidden we voor deze dingen. Meerdere dagen per week is het Gebedshuis hiervoor geopend. Ook wordt er één zondag in de maand op wisselende locatie een gebedsavond gehouden waar mensen van allerlei kerken op af komen. 

Doet u met ons mee?

Terugblik Mheenpark 15 september

Zondagmiddag 15 september hebben we samen met tussen de 80 en 90 christenen genoten van een picknick met aanbidding op de vlonders in het Mheenpark.

Dit werd georganiseerd vanuit het Gebedshuis Apeldoorn. Het zonnige weer was ideaal hiervoor. Het was heel mooi om van allerlei kanten mensen aan te zien komen lopen om hieraan deel te nemen.
Van zo’n 9 verschillende kerken waren er mensen van 0-80+ jaar om samen het geloof in het de Here Jezus Christus 
te belijden en hiermee Jezus ook uit te nodigen voor een opwekking in Apeldoorn.
Met dank aan Julia van Rijssen en Kie Welmers die ons begeleiden met gitaar, dwarsfluit en zang.

Hierboven kunt u op de agenda zien wanneer we geopend zijn. Hebt u een visie voor gebed en aanbidding en zou u wel een gebedsblok willen leiden? Neem dan alstublieft contact met ons op via info@gebedshuisapeldoorn.nl. We komen graag met u in contact!