Menu Sluiten

Home

Welkom bij het Gebedshuis Apeldoorn!

Onze doelstelling

Een geestelijke vernieuwing en herleving in Apeldoorn.

Vormgeving van de doelstelling

Wij bidden voor geestelijke vernieuwing in onszelf, in de kerken en in heel Apeldoorn en de omliggende dorpen.

De God die zich in de Bijbel geopenbaard heeft is een God van liefde. Hij wil bij de mensen wonen, in hun harten, in hun kerken en in hun steden. Hij heeft de weg naar Hem toe vrijgemaakt door het offer van de Here Jezus aan het kruis. Hij heeft Zijn Heilige Geest gegeven om in ons te leven en te spreken. Hij wil zegen en welzijn brengen in de wereld. Hij wil dat mensen tot hun bestemming komen door Hem te kennen, ook in Apeldoorn en omliggende dorpen. We worden door Hem aangespoord om te bidden en verhoring van gebed te verwachten.

Wie we zijn

Wij zijn christenen uit verschillende kerken die geloven in de kracht van gebed. Wij komen bij elkaar in het Gebedshuis om God te aanbidden en te bidden voor Apeldoorn en omliggende Dorpen en voor de Kerken in onze woonplaats. Het Gebedshuis is niet verbonden aan een kerkgenootschap, maar biedt een plek aan christenen om God te eren en te bidden voor Apeldoorn en omgeving.

Onze activiteiten

Wij nemen tijdens onze samenkomsten tijd om onze God te aanbidden, te danken en te bidden voor de kerken en voor activiteiten van de kerken naar de samenleving toe. We ondersteunen door gebed acties ter verkondiging van de blijde boodschap en missionaire en diaconale activiteiten in Apeldoorn. Ook bidden wij voor belangrijke algemene zaken die in de regio spelen en voor de nood in de wereld. Eens in de 2 weken is er ook een gebedsuur voor Israël en voor de vervolgde kerk.

Gebedshuis Apeldoorn wordt Gebedsnetwerk Apeldoorn

Vanaf 1 november 2021 wordt er niet meer centraal in de Herberg gebeden, omdat tijdens de covid19-pandemie verschillende kleinere groepen op andere plekken zijn gaan bidden. Daardoor was niet meer rendabel om een centrale gebedsplek te blijven huren.

Na een tijd van gebed werd duidelijk, dat het goed is als Gebedsnetwerk verder te gaan, en de website te gaan gebruiken om alle interkerkelijke gebedsinitiatieven die er zijn in Apeldoorn, in wijken, of rond bepaalde gebedsthema’s, hierop te vermelden. Zo wordt zichtbaar waar interkerkelijk gebed plaats vindt waar mensen zich bij kunnen aansluiten. Bij de gebedsinitiatieven is altijd iemand aanwezig die het gebed voorbereidt.