Zou U ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt? (Psalm 85:5)

Dit Psalmvers verwoordt een van onze grootste verlangens. Dat de Kerk in Apeldoorn werkelijk mag Leven en gepassioneerd mag zijn over onze God die ons heeft gered! We willen graag zien dat Apeldoorn een stad is waar de Naam van de Heer Jezus wordt verhoogd. Laten we als Kerk in Apeldoorn op de bres gaan staan voor de stad waar God ons heeft geplaatst. (Jesaja 62:6)

Met mensen uit veel verschillende kerken en gemeenten bidden we voor deze dingen. Normaal gesproken is het Gebedshuis Apeldoorn hiervoor meerdere dagen in de week geopend. Ook wordt er één keer per maand op zondagavond op wisselende locatie in één van de kerken in Apeldoorn een interkerkelijke gebedsavond gehouden waar mensen van allerlei kerken op af komen.

Vanaf eind maart tot half juni 2020 en vanaf half december 2020 moest het Gebedshuis helaas haar deuren sluiten in verband met maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het Coronavirus. Vanaf 5 mei 2021 maakten versoepelingen van deze maatregelen het gelukkig weer mogelijk om samen te komen om te bidden, zij het met de nodige beperkingen. In eerste instantie is het Gebedshuis Apeldoorn weer geopend op woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Vanwege beperking in het aantal deelnemers dient u zich tevoren aan de melden bij de vaste coördinator van de betreffende ochtend. Bent u daar niet mee bekend, mailt u dan naar het algemene e-mailadres.

Wij bidden met name voor de Kerk in Apeldoorn, voor haar activiteiten en voor de stad Apeldoorn. Daarnaast bidden we ook voor Israël, voor de Vervolgde Kerk en voor de nood in de wereld door de pandemie met het Coronavirus.

Mocht u nadere informatie willen of in ons gebed willen participeren, dan kunt u een e-mail sturen naar info@gebedshuisapeldoorn.nl.