Zou U ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt? (Psalm 85:5)

Dit Psalmvers verwoordt een van onze grootste verlangens. Dat de Kerk in Apeldoorn werkelijk mag Leven en gepassioneerd mag zijn over onze Heer die ons heeft gered! We willen graag zien dat Apeldoorn een stad is waar de Naam van de Heer Jezus wordt verhoogd. Laten we als Kerk in Apeldoorn op de bres gaan staan voor de stad waar God ons heeft geplaatst. (Jesaja 62:6)

Met mensen uit veel verschillende gemeenten bidden we voor deze dingen. Normaal gesproken is het Gebedshuis hiervoor meerdere dagen in de week geopend. Ook wordt er één zondag in de maand op wisselende locatie in één van de kerken in Apeldoorn een interkerkelijke gebedsavond gehouden waar mensen van allerlei kerken op af komen.

Vanaf eind maart moest het Gebedshuis helaas haar deuren sluiten in verband met maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het Coronavirus. Half juni maakten versoepelingen van deze maatregelen het gelukkig weer mogelijk om samen te komen om te bidden, zij het met de nodige beperkingen. Er is geen mogelijkheid meer tot “vrije inloop”, ieder dient zich van te voren aan te melden en in verband met de anderhalve meter afstand is er maar ruimte om met 5 mensen tegelijk aanwezig te zijn. Onze vaste gebedstijden zijn we nu geleidelijk aan weer aan het opstarten.

Op woensdag- en vrijdagmorgen bidden we met name voor de Kerken en voor Apeldoorn. Daarnaast is er eens in de twee weken op woensdagmiddag gebed voor Israël en voor de Vervolgde Kerk. Mocht u nadere informatie willen dan kunt u een e-mail sturen naar info@gebedshuisapeldoorn.nl. Mocht u geïnteresseerd zijn om een keer deel te nemen aan het gebed in het Gebedshuis, dan kunt u zich aanmelden via info@gebedshuisapeldoorn.nl. Dan kunnen we zien of er een tijdstip is dat u past en dat er plaats is.