Menu Sluiten

Ontstaan van het Gebedshuis Apeldoorn

Ontstaan van het Gebedshuis Apeldoorn

Al langere tijd waren er groepjes christenen die baden voor Apeldoorn. In het najaar van 2016 vonden een aantal van die mensen uit verschillende kerken elkaar om enkele ochtenden per week gezamenlijk te gaan bidden voor onze plaats.

Tijdens de jaarlijkse Week van Gebed in januari 2017 legden we contacten met diverse kerken, waarna we in februari gestart zijn met een maandelijks Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn op de zondagavond. De plaats van samenkomst hiervan rouleert inmiddels al een aantal jaren over 6 verschillende kerken met deelnemers ook uit diverse andere gemeenten.

Voor het gebed doordeweeks vonden we in januari 2018 een eigen ruimte aan Paslaan 9, waar op 3 maart 2018 de officiële opening plaatsvond van het Gebedshuis Apeldoorn. Later dat jaar, in december 2018, verhuisde het Gebedshuis Apeldoorn naar een nieuw onderkomen in De Herberg, Deventerstraat 40.

Het jaar 2020 was voor het Gebedshuis Apeldoorn een lastig jaar, zoals voor velen. Van eind maart tot half juni moesten de deuren gesloten blijven vanwege beperkende maatregelen door de coronacrisis. Nadien moesten we de samenkomsten in onze ruimte door de anderhalve meter maatregel beperken tot maximaal 5 mensen. Half december 2020 moest het Gebedshuis Apeldoorn opnieuw haar deuren sluiten en waren wij aangewezen op individueel gebed óf twee aan twee gebed bij iemand aan huis, met daarnaast onderling digitaal contact.

Gebedshuis Apeldoorn wordt Gebedsnetwerk Apeldoorn

Vanaf 1 november 2021 wordt er niet meer centraal in de Herberg gebeden, omdat tijdens de covid19-pandemie verschillende kleinere groepen op andere plekken zijn gaan bidden. Daardoor was niet meer rendabel om een centrale gebedsplek te blijven huren.

Na een tijd van gebed werd duidelijk, dat het goed is als Gebedsnetwerk verder te gaan, en de website te gaan gebruiken om alle interkerkelijke gebedsinitiatieven die er zijn in Apeldoorn, in wijken, of rond bepaalde gebedsthema’s, hierop te vermelden. Zo wordt zichtbaar waar interkerkelijk gebed plaats vindt waar mensen zich bij kunnen aansluiten. Bij de gebedsinitiatieven is altijd iemand aanwezig die het gebed voorbereidt.